สินค้าของเรา

แผ่นพื้น, ผนัง Hollow Core คอนกรีตอัดแรง S-CON มอก.

ขนาดและความยาว (เมตร) แผ่นพื้น / ความยาว (บาท/ตารางเมตร) ผนัง / ความยาว (บาท/ตารางเมตร)
1.20 x 0.07 330 330
1.20 x 0.10 330 330
1.20 x 0.15 530 530

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ