สินค้าของเรา

แผ่นพื้นสำเร็จทองเรียบ คอนกรีตอัดแรง S-CON มอก.

ขนาดและความยาว (0.35 x 0.05) ราคาตามความยาว (บาท/ตารางเมตร) รับน้ำหนักได้ (กก./ตร.ม.)
0.50 - 2.95 230 200 kg.
3.00 - 4.00 230 300 kg.
4.01 ขึ้นไป 250 300 kg.

** ใบอนุญาติเลขที่ มอก. 828-2546

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ