สินค้าของเรา

เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาดและความยาว (เมตร) น้ำหนักต้นละ (กิโลกรัม) ราคาต้นละ (บาท/ตัน)
6.00 450 1,260
8.00 516 1,790
9.00 612 2,260
12.00 1,320 5,100
12.20 2,100 8,400
22.00 5,928 29,000

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ