สินค้าของเรา

เสาเข็มสี่เหลี่ยม คอนกรีตอัดแรง

ขนาดและความยาว (เมตร) ราคา S-CON (บาท/เมตร) ราคา มอก. (บาท/เมตร)
0.22 x 0.22 250 300
0.26 x 0.26 300 350
0.30 x 0.30 380 430
0.35 x 0.35 480 530
0.40 x 0.40 580 630

** ใบอนุญาติเลขที่  มอก. 396-2549

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ