สินค้าของเรา

เสาตอม่อ คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาดและความยาว (เมตร) น้ำหนักต้นละ (กิโลกรัม) ราคาต้นละ (บาท/ต้น)
0.25 x 0.25 x 3.50 525 1,680
0.25 x 0.25 x 4.50 675 1,890
0.25 x 0.25 x 5.50 825 2,100
0.30 x 0.30 x 4.50 975 2,730
0.30 x 0.30 x 5.50 1,185 2,940
0.30 x 0.30 x 6.50 1,400 3,260
0.35 x 0.35 x 4.50 1,325 3,470
0.35 x 0.35 x 5.50 1,625 3,680
0.35 x 0.35 x 6.50 1,910 4,310

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ