สินค้าของเรา

สมอบก คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาดและความยาว (เมตร) น้ำหนัก (กิโลกรัม) ราคาก้อนละ(บาท)
0.55 x 0.55 x 0.15 130 300

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ