สินค้าของเรา

ราคาปูนซีเมนต์ S-CON

ลำดับ Strength (ksc.) ราคา
1 LEAN 1,500.00
3 180 Cube 140 Cylinder 1,640.00
5 210 Cube 180 Cylinder 1,670.00
7 240 Cube 210 Cylinder 1,700.00
9 280 Cube 240 Cylinder 1,730.00
11 300 Cube 250 Cylinder 1,780.00
12 320 Cube 280 Cylinder 1,840.00
14 350 Cube 300 Cylinder 1,850.00
16 380 Cube 320 Cylinder 1,935.00
18 400 Cube 350 Cylinder 2,000.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ