สินค้าของเรา

คานหม้อแปลง คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาดและความยาว (เมตร) น้ำหนักท่อนละ (กิโลกรัม) ราคา(บาท)
0.15 x 0.25 x 3.55 320 1,680
0.15 x 0.30 x 4.60 510 2,730

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ