สินค้าของเรา

คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาดและความยาว (เมตร) น้ำหนักท่อนละ (กิโลกรัม) ราคาท่อนละ (บาท)
0.10 x 0.10 x 2.50 60 680
0.10 x 0.10 x 3.20 76 820
0.12 x 0.12 x 2.00 85 720
0.12 x 0.12 x 2.50 79 840
0.12 x 0.12 x 3.00 103 950

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ