เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งดําเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2546 บริหารและควบคุมการผลิิต โดยผู้มีประสบการณ์มา ยาวนานกว่า 25 ปี ด้วยทีมงานผู้บริหารที่พร้อม ด้วยความรู้ความสามารถในเรื่อง คอนกรีตอัดแรง โดยเฉพาะ